Դիպլոն, միջազգային մրցանակի դափնեկիր «Ոսկե Հովազ», 2011թ.

 Դիպլոն, միջազգային մրցանակի դափնեկիր «Ոսկե Հովազ», 2011թ.

Երևանի պողպատյա խողովակների գործարան «Մետալ Ստիլ» ՓԲԸ, որը հանդիսանում է «ՄԵՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» -ի անդամ կազմակերպություն, 2011 թվականին ՌԴ քաղաք Մոսկվայում պարգևատրվեց