Հավաստագիր, միջազգային մրցանակի դափնեկիր «Ոսկե հովազ», 2011թ.

 Հավաստագիր, միջազգային մրցանակի դափնեկիր «Ոսկե հովազ», 2011թ.