Перевозка грузов
Перевозка грузов

       Բեռնափոխադրման աշխատանքների լիարժեք կազմակերպման և սպասարկման ոլորտում գործընկերներին  առավելագույն հարմարավետություն ապահովելու նպատակով «ՄԵՏԱԼ ԳՐՈՒՊ» -ն իր գործունեության ոլորտն ընդլայնեց ևս մեկով: ՈՒնենալով տարբեր տեսակի տրանսպորտային միջոցներ՝ մատուցվում են բեռնափոխադրման հետևյալ համալիր ծառայությունները.

·         բեռների բարձում 

·         բեռնափոխադրում

·         բեռնաթափում

      Աշխատանքի կազմակերպման պահանջներից ելնելով՝ տարեց տարի այս ոլորտը համալրվում է նոր մեքենաներով և սարքավորումներով: