ամրան

Ամրան


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել կիլոգրամը և «քանակ» դաշտը լրացնելիս հաշվի առնել ամրանի 11,7 գծմ և 12,0 գծմ ստանդարտ երկարությունները: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Product name Information Quantity Measure Comment
Փ 8 mm Stell grade А500С, GOST R 52544-2006
Փ 10 mm
Փ 12 mm
Փ 14 mm
Փ 16 mm
Փ 18 mm
Փ 20 mm
Փ 22 mm
Փ 25 mm
Փ 28 mm
Փ 32 mm