Հավաստագիր «օրինապահ հարկ վճարողի», ապրիլ 2020թ.

 Հավաստագիր «օրինապահ հարկ վճարողի», ապրիլ 2020թ.