ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ «ՕՐԻՆԱՊԱՀ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ», մարտ 2020թ.

 ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ «ՕՐԻՆԱՊԱՀ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ», մարտ 2020թ.