Շինսերտիֆիկատ, հուլիս 2020թ.

 Շինսերտիֆիկատ, հուլիս 2020թ.