ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1, ՀՈՒԼԻՍ 2020Թ.

 ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1, ՀՈՒԼԻՍ 2020Թ.