ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1, ՕԳՈՍՏՈՍ 2021Թ.

 ՇԻՆՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ, ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1, ՕԳՈՍՏՈՍ 2021Թ.