Հավաստագիր, «Անշարժ գույքի և կառուցապատման ցուցահանդես 2022», 12 հունիս 2022թ․

 Հավաստագիր, «Անշարժ գույքի և կառուցապատման ցուցահանդես 2022», 12 հունիս 2022թ․