ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՈՍԿԵ ՄՐՑԱՆԱԿ, 2016թ.

 ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ՈՍԿԵ ՄՐՑԱՆԱԿ, 2016թ.