Դիպլոմ, միջազգային ստանդարտների ներդրման բնագավառում «Ոսկե մրցանակ», մարտ 2017թ.

 Դիպլոմ, միջազգային ստանդարտների ներդրման բնագավառում «Ոսկե մրցանակ», մարտ 2017թ.