ցինկապատ ծալքաթիթեղ

Ցինկապատ ծալքաթիթեղ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել հատը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
« ԿՊ-25 » 0,35x900 մմ օգտակար լայնությունը՝ 820 մմ
« ԿՊ-25 » 0,35x1130 մմ օգտակար լայնությունը՝ 1025 մմ
« ԿՊ-21 » 0,40x850 մմ օգտակար լայնությունը՝ 800 մմ
« ԿՊ-25 » 0,40x900 մմ օգտակար լայնությունը՝ 820 մմ
« ԿՊ-25 » 0,40x1050 մմ օգտակար լայնությունը՝ 1000 մմ
« ԿՊ-25 » 0,40x1130 մմ օգտակար լայնությունը՝ 1025 մմ
« ԿՊ-21 » 0,50x850 մմ օգտակար լայնությունը՝ 800 մմ
« ԿՊ-21 » 0,50x900 մմ օգտակար լայնությունը՝ 820 մմ
« ԿՊ-25 » 0,50x1050 մմ օգտակար լայնությունը՝ 1000 մմ
« ԿՊ-25 » 0,50x1130 մմ օգտակար լայնությունը՝ 1025 մմ