բաք

Բաք


Պլաստմասե բաքերը կարելի է օգտագործել նաև խմելու ջուր պահեստավորելու նպատակով:

  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր հնտրել հատը և «քանակ» դաշտը լրացնելիս առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ ծագած հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
100 լ քառակուսի
100 լ կլոր
200 լ քառակուսի
200 լ կլոր
300 լ քառակուսի
300 լ կլոր
400 լ քառակուսի
400 լ կլոր
500 լ քառակուսի
500 լ կլոր
750 լ կլոր
1.000 լ կլոր
1.000 լ գլանաձև
1.500 լ կլոր
2.000 լ կլոր
3.000 լ կլոր
5.000 լ կլոր
5.000 լ գլանաձև
8.000 լ գլանաձև
10.000 լ գլանաձև