մանեկ

Մանեկ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել կիլոգրամը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
M 6 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 8 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 10 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 12 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 14 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 16 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 18 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 20 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 22 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 24 մմ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ10/20, СТ10кп/20кп, ԳՕՍՏ 5915-70
M 6 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 8 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 10 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 12 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 14 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 16 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 18 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 20 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 22 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 24 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 27 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70
M 30 մմ ոչ ցինկապատ, պողպատի մակնիշ СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ԳՕՍՏ 5915-70