ամրան

Ամրան


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել կիլոգրամը և «քանակ» դաշտը լրացնելիս հաշվի առնել ամրանի 11,7 գծմ և 12,0 գծմ ստանդարտ երկարությունները: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
Փ 8 մմ պողպատի մակնիշ А500С, ԳՕՍՏ Р 52544-2006
Փ 10 մմ
Փ 12 մմ
Փ 14 մմ
Փ 16 մմ
Փ 18 մմ
Փ 20 մմ
Փ 22 մմ
Փ 25 մմ
Փ 28 մմ
Փ 32 մմ