կցամասեր

Կցամասեր


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել հատը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
Սասոկ Փ21,3 մմ Լ61 մմ
Սասոկ Փ21,3 մմ Լ80 մմ
Բաչոկ Փ21,3 մմ Լ80 մմ
Բաչոկ Փ21,3 մմ Լ150 մմ
Բաչոկ Փ21,3 մմ Լ180 մմ
Բաչոկ Փ21,3 մմ Լ200 մմ
Զգոն Փ21,3 մմ Լ110 մմ
Սասոկ Փ26,6 մմ Լ61 մմ
Սասոկ Փ26,6 մմ Լ80 մմ
Բաչոկ Փ26,6 մմ Լ80 մմ
Բաչոկ Փ26,6 մմ Լ150 մմ
Բաչոկ Փ26,6 մմ Լ180 մմ
Բաչոկ Փ26,6 մմ Լ200 մմ
Զգոն Փ26,6 մմ Լ81 մմ
Սասոկ Փ33,4 մմ Լ61 մմ
Սասոկ Փ33,4 մմ Լ150 մմ
Բաչոկ Փ33,4 մմ Լ90 մմ
Բաչոկ Փ33,4 մմ Լ200 մմ
Զգոն Փ33,4 մմ Լ120 մմ
Սասոկ Փ42,3 մմ Լ65 մմ
Սասոկ Փ42,3 մմ Լ200 մմ
Բաչոկ Փ42,3 մմ Լ90 մմ
Զգոն Փ42,3 մմ Լ126 մմ
Սասոկ Փ48 մմ Լ71 մմ
Սասոկ Փ48 մմ Լ96 մմ
Բաչոկ Փ48 մմ Լ90 մմ
Զգոն Փ48 մմ Լ126 մմ
Սասոկ Փ60,3 մմ Լ71 մմ
Բաչոկ Փ60,3 մմ Լ80 մմ
Զգոն Փ60,3 մմ Լ126 մմ