անուր

Անուր
Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
Փ 6 մմ պատրաստված է ամրալարից
Փ 6,5 մմ պատրաստված է ամրալարից
Փ 8,0 մմ պատրաստված է ամրալարից
Փ 8,0 մմ պատրաստված է ամրանից
Փ 10,0 մմ պատրաստված է ամրալարից
Փ 10,0 մմ պատրաստված է ամրանից