балка двутавровая

Балка двутавровая


   Կարող եք ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել գծամետրը: «Քանակ» դաշտը լրացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ N8 - N12 չափի հեծաններն ունեն 6,0 գծմ և 12,0 գծմ երկարություններ, իսկ N14 չափից սկասած՝ 12,0 գծմ երկարություն: Կոնկրետ ապրանքի հետ ծագած հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
N 8 марка стали СТ3, C255
N 10 марка стали СТ3, C255
N 12 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 14 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 14 Б1 марка стали СТ3, ГОСТ 26020-83
N 16 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 18 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 20 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 22 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 24 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 24 М марка стали СТ3, ГОСТ 19425-74
N 25 Б1 марка стали СТ3, СТО АСЧМ 20-93
N 27 марка стали СТ3, ГОСТ 8239-89
N 30 Б1 марка стали СТ3, СТО АСЧМ 20-93
N 35 Б1 марка стали СТ3, СТО АСЧМ 20-93
N 40 Б1 марка стали СТ3, СТО АСЧМ 20-93
N 45 Б1 марка стали СТ3, СТО АСЧМ 20-93
N 50 Б1 марка стали СТ3, СТО АСЧМ 20-93