уголок

Уголок


   Կարող եք ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել գծամետրը: «Քանակ» դաշտը լրացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ N20 - N50 չափի անկյունակներն ունեն 6,0 գծմ երկարություն, իսկ N60 չափից սկասած՝ և՛ 6,0 գծմ և՛ 12,0 գծմ երկարություններ: Կոնկրետ ապրանքի հետ ծագած հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
20x20x2,0 мм марка стали СТ3, ГОСТ 8509-93
20x20x2,5 мм
25x25x2,2 мм
25x25x2,5 мм
25x25x3,0 мм
30x30x2,0 мм
30x30x2,5 мм
30x30x3,0 мм
35x35x3,0 мм
35x35x4,0 мм
40x40x2,5 мм
40x40x3,0 мм
40x40x4,0 мм
45x45x3,0 мм
45x45x4,0 мм
50x50x3,0 мм
50x50x4,0 мм
50x50x5,0 мм
60x60x4,0 мм
60x60x5,0 мм
60x60x6,0 мм
63x63x5,0 мм
70x70x5,0 мм
70x70x6,0 мм
70x70x7,0 мм
75x75x5,0 мм
75x75x6,0 мм
80x80x6,0 мм
80x80x7,0 мм
80x80x8,0 мм
100x63x6,0 мм
100x63x8,0 мм
100x100x6,0 мм
100x100x7,0 мм
100x100x8,0 мм
100x100x10,0 мм
110x110x8,0 мм
125x125x8,0 мм
125x125x10,0 мм
140x140x10,0 мм
160x100x10,0 мм
160x160x10,0 мм
200x200x12,0 мм