прямошовные трубы иного сечения

Прямошовные трубы иного сечения


 Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս «քանակ» դաշտը լրացնել հաշվի առնելով խողովակի 6,0 և 12,0 գծմ երկարությունները, որոնք կտրման ենթակա չեն: Ի տարբերություն մյուս տեսակների բաց կարերով կլոր խողովակներն  արտադրվում են ըստ պատվերի 4,5-12,0 գծմ երկարությամբ: Կոնկրետ ապրանքի հետ ծագած հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
30x15x1,2 мм ГОСТ 8642-68
30x15x1,5 мм ГОСТ 8642-68
40x16x1,5 мм ГОСТ 8642-68
40x30x1,2 мм ГОСТ 8644-68
40x30x1,5 мм ГОСТ 8644-68
Ф 39,5x16,0x3,0 мм Խողովակի երկարությունը 4,5-12,0 գծմ ըստ պատվերի
Ф 43,0x16,0x3,0 мм Խողովակի երկարությունը 4,5-12,0 գծմ ըստ պատվերի
Ф 47,0x26,0x3,0 мм Խողովակի երկարությունը 4,5-12,0 գծմ ըստ պատվերի
25x32x52x2,0 мм
30x32x52x2,0 мм
32x32x52x2,0 мм