винт

Винт


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել կիլոգրամը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
M 6 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 8 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 10 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 12 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 14 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 16 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 18 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 20 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 22 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 24 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 5915-70
M 6 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 8 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 10 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 12 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 14 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 16 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 18 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 20 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 22 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 24 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 27 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70
M 30 мм ne оцинкованный, марка стали СТ(10, 20), СТ(10кп, 20кп), ГОСТ 5915-70