строительные гвозди

Строительные гвозди


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը լրացնելիս չափման միավոր ընդունել կիլոգրամը: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
16 - 25 мм марка стали СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003
30 - 40 мм марка стали СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003
50 - 60 мм марка стали СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003
70 - 200 мм марка стали СТ3КП, ГОСТ 4028-63, ТУ 28.7-136-007-2003