сварочные электрод

Сварочные электроды постоянного и переменного тока


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել տուփը: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
Փ 2,5 мм ГЕКА ЭЛИТ переменный электрический ток, 2,1 кг
Փ 2,5 мм МОНОЛИТ РЦ переменный электрический ток, 2,0 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 2,5 мм МОНОЛИТ РЦ переменный электрический ток, 2,5 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 2,5 мм МОНОЛИТ РЦ тубус переменный электрический ток, 2,5 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 3,0 мм ГЕКА ЭЛИТ переменный электрический ток, 3,3 кг
Փ 3,0 мм ГЕКА ЛАЗЕР Б 47 постоянный электрический ток, 3,5 кг
Փ 3,0 мм МОНОЛИТ РЦ переменный электрический ток, 2,5 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 3,0 мм МОНОЛИТ РЦ тубус переменный электрический ток, 2,5 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 3,0 мм М-347 нержавеющий переменный электрический ток, 1,0 кг, ДСТУ ISO 14341:2004
Փ 3,2 мм УОНИ-13/55 плазма постоянный электрический ток, 2,5 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 4,0 мм УОНИ-13/55 плазма постоянный электрический ток, 5,0 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75
Փ 4,0 мм ГЕКА ЭЛИТ переменный электрический ток, 5,0 кг
Փ 4,0 мм ГЕКА ЛАЗЕР Б 47 постоянный электрический ток, 6,2 кг
Փ 4,0 мм МОНОЛИТ РЦ переменный электрический ток, 5,0 кг, ГОСТ 9466-75, 9467-75, ДСТУ ISO 14341:2004
Փ 4,0 мм М-347 нержавеющий переменный электрический ток, 1,0 кг, ДСТУ ISO 14341:2004