просечно-вытяжной (ПВЛ)

Лист просечно-вытяжной (ПВЛ)


Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Այս տեսակի թիթեղը չունի երկարության և լայնության հստակ չափեր, այդ իսկ պատճառով պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել քառակուսի մետրը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
406x110x1200 мм ГОСТ 14637-89, длина 2000-3500 мм