болт

Болт


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել կիլոգրամը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Название продукта Общие сведения Количество Мера Коммент
M 6 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18 мм оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x20 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x30 мм не не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x40 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x50 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x60 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x70 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x80 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x90 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x100 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x110 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x120 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x130 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x140 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 6x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x20 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x30 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x30 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x40 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x40 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x50 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x60 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x60 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 8x75 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x30 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x35 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x40 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x40 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x50 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x50 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x60 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x60 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x65 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x85 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x40 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x40 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x50 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x60 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x60 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x75 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x50 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x50 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x55 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x60 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x60 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x75 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x80 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x80 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x100 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x120 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x160 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x170 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x180 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x55 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x55 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x65 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x65 мм не оцинкованный с удлиненной резьбой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x75 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x80 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x85 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x95 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x70 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x75 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x80 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x90 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x100 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x75 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x85 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x95 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x100 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x160 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x180 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 22x80 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 22x85 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 22x90 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 22x120 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 22x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 22x180 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 24x100 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 24x120 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 24x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 24x180 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 24x200 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 27x80 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 30x105 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 30x130 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 30x150 мм не оцинкованный, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x20 мм с с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 10x40 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x30 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x50 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 12x80 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 14x60 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x50 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 16x70 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 18x50 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x50 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x90 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70
M 20x120 мм с шестигранной головкой, марка стали СТ10/20, СТ10кп/20кп, ГОСТ 7805-70