քառանկյուն հատումով, ուղղակար

Քառանկյուն հատումով ուղղակար պողպատյա խողովակներ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Աղյուսակում «քանակ» դաշտը լրացնելիս հաշվի առեք խողովակի 6,0 գծմ և 12,0 գծմ երկարությունները, որոնք կտրման ենթակա չեն, սակայն նախապես պատվերի դեպքում խողովակները կարող են արտադրվել 4,5-12,0 գծամետր երկարությամբ: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
10x10x1,0 մմ պողպատի մակնիշ СТ1-СТ3(сп, пс), ԳՕՍՏ 3262-75, 10704, 10705, 10706
15x15x1,2 մմ
15x15x1,5 մմ
20x10x1,2 մմ
20x10x1,5 մմ
20x20x1,2 մմ
20x20x1,5 մմ
25x15x1,2 մմ
25x15x1,5 մմ
25x25x1,2 մմ
25x25x1,5 մմ
25x25x2,0 մմ
30x10x1,2 մմ
30x10x1,5 մմ
30x20x1,2 մմ
30x20x1,5 մմ
30x20x2,0 մմ
30x30x1,2 մմ
30x30x2,0 մմ
30x30x2,5 մմ
40x10x1,2 մմ
40x10x1,5 մմ
40x20x1,2 մմ
40x20x1,5 մմ
40x20x2,0 մմ
40x20x2,5 մմ
40x25x1,2 մմ
40x25x1,5 մմ
40x25x2,0 մմ
40x25x2,5 մմ
40x30x1,2 մմ
40x30x1,5 մմ
40x30x2,0 մմ
40x30x2,5 մմ
40x40x1,5 մմ
40x40x2,0 մմ
40x40x2,5 մմ
40x40x3,0 մմ
40x40x3,5 մմ
40x40x4,0 մմ
50x20x1,5 մմ
50x20x2,0 մմ
50x25x1,5 մմ
50x25x2,0 մմ
50x25x2,5 մմ
50x30x1,5 մմ
50x30x2,0 մմ
50x30x2,5 մմ
50x30x3,0 մմ
50x30x3,5 մմ
50x40x1,5 մմ
50x40x2,0 մմ
50x40x2,5 մմ
50x40x3,0 մմ
50x50x1,5 մմ
50x50x2,0 մմ
50x50x2,5 մմ
50x50x3,0 մմ
50x50x3,5 մմ
50x50x4,0 մմ
60x20x1,5 մմ
60x20x2,0 մմ
60x30x1,5 մմ
60x30x2,0 մմ
60x30x2,5 մմ
60x30x3,0 մմ
60x30x3,2 մմ
60x40x1,5 մմ
60x40x2,0 մմ
60x40x2,5 մմ
60x40x3,0 մմ
60x40x3,5 մմ
60x40x4,0 մմ
60x60x1,5 մմ
60x60x2,0 մմ
60x60x2,5 մմ
60x60x3,0 մմ
60x60x4,0 մմ
60x60x5,0 մմ
70x30x1,5 մմ
70x30x2,0 մմ
70x30x2,5 մմ
70x40x1,5 մմ
70x50x2,0 մմ
70x50x3,0 մմ
70x50x3,5 մմ
70x50x4,0 մմ
70x70x2,0 մմ
70x70x2,5 մմ
70x70x3,0 մմ
70x70x4,0 մմ
80x40x2,0 մմ
80x40x2,5 մմ
80x40x3,0 մմ
80x40x3,5 մմ
80x40x4,0 մմ
80x40x5,0 մմ
80x60x2,0 մմ
80x60x2,5 մմ
80x60x3,0 մմ
80x60x3,5 մմ
80x60x4,0 մմ
80x60x5,0 մմ
80x80x2,0 մմ
80x80x2,5 մմ
80x80x3,0 մմ
80x80x3,5 մմ
80x80x4,0 մմ
80x80x4,5 մմ
80x80x5,0 մմ
90x90x2,0 մմ
90x90x2,5 մմ
90x90x3,0 մմ
90x90x3,5 մմ
100x40x2,0 մմ
100x40x2,5 մմ
100x50x2,0 մմ
100x50x2,5 մմ
100x50x3,0 մմ
100x50x3,5 մմ
100x50x4,0 մմ
100x60x2,0 մմ
100x60x2,5 մմ
100x60x3,0 մմ
100x60x3,5 մմ
100x60x4,0 մմ
100x60x4,5 մմ
100x60x5,0 մմ
100x80x2,0 մմ
100x80x2,5 մմ
100x80x3,0 մմ
100x80x3,5 մմ
100x80x4,0 մմ
100x100x2,0 մմ
100x100x2,5 մմ
100x100x3,0 մմ
100x100x3,5 մմ
100x100x4,0 մմ
100x100x4,5 մմ
100x100x5,0 մմ
100x100x6,0 մմ
120x40x2,0 մմ
120x40x2,5 մմ
120x40x3,5 մմ
120x50x2,0 մմ
120x50x2,5 մմ
120x50x3,0 մմ
120x50x3,5 մմ
120x60x2,0 մմ
120x60x2,5 մմ
120x60x3,0 մմ
120x60x3,5 մմ
120x60x4,0 մմ
120x60x5,0 մմ
120x80x2,0 մմ
120x80x2,5 մմ
120x80x3,0 մմ
120x80x3,5 մմ
120x80x4,0 մմ
120x80x5,0 մմ
140x60x2,0 մմ
140x60x2,5 մմ
140x60x3,0 մմ
140x60x3,5 մմ
140x60x4,0 մմ
120x120x3,0 մմ
120x120x4,0 մմ
120x120x5,0 մմ
120x120x6,0 մմ
140x100x4,0 մմ
140x100x5,0 մմ
140x100x6,0 մմ
140x140x4,0 մմ
140x140x5,0 մմ
140x140x6,0 մմ
150x50x3,0 մմ
150x50x4,0 մմ
150x50x5,0 մմ
150x100x3,0 մմ
150x100x8,0 մմ
150x100x4,0 մմ
150x100x5,0 մմ
150x100x6,0 մմ
150x150x3,0 մմ
150x150x4,0 մմ
150x150x5,0 մմ
150x150x6,0 մմ
150x150x7,0 մմ
160x80x3,0 մմ
160x80x4,0 մմ
160x80x5,0 մմ
160x80x6,0 մմ
160x120x4,0 մմ
160x120x5,0 մմ
160x120x6,0 մմ
160x160x4,0 մմ
160x160x5,0 մմ
160x160x6,0 մմ
160x160x7,0 մմ
180x100x4,0 մմ
180x100x5,0 մմ
180x100x6,0 մմ
180x140x4,0 մմ
180x140x5,0 մմ
180x140x6,0 մմ
180x180x4,0 մմ
180x180x5,0 մմ
180x180x6,0 մմ
180x180x7,0 մմ
200x100x4,0 մմ
200x100x5,0 մմ
200x100x6,0 մմ
200x120x4,0 մմ
200x120x5,0 մմ
200x120x6,0 մմ
200x160x4,0 մմ
200x160x5,0 մմ
200x160x6,0 մմ
200x160x7,0 մմ
200x200x5,0 մմ
200x200x6,0 մմ
250x250x6,0 մմ
300x200x6,0 մմ
300x300x6,0 մմ