անկյունակ

Անկյունակ


  Կարող եք ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընդունել գծամետրը: «Քանակ» դաշտը լրացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ N20 - N50 չափի անկյունակներն ունեն 6,0 գծմ երկարություն, իսկ N60 չափից սկսած՝ և՛ 6,0 գծմ և՛ 12,0 գծմ երկարություններ: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
20x20x2,0 մմ պողպատի մակնիշ СТ3, ԳՕՍՏ 8509-93
20x20x2,5 մմ
25x25x2,2 մմ
25x25x2,5 մմ
25x25x3,0 մմ
30x30x2,0 մմ
30x30x2,5 մմ
30x30x3,0 մմ
35x35x3,0 մմ
35x35x4,0 մմ
40x40x2,5 մմ
40x40x3,0 մմ
40x40x4,0 մմ
45x45x3,0 մմ
45x45x4,0 մմ
50x50x3,0 մմ
50x50x4,0 մմ
50x50x5,0 մմ
60x60x4,0 մմ
60x60x5,0 մմ
60x60x6,0 մմ
63x63x5,0 մմ
70x70x5,0 մմ
70x70x6,0 մմ
70x70x7,0 մմ
75x75x5,0 մմ
75x75x6,0 մմ
80x80x6,0 մմ
80x80x7,0 մմ
80x80x8,0 մմ
100x63x6,0 մմ
100x63x8,0 մմ
100x100x6,0 մմ
100x100x7,0 մմ
100x100x8,0 մմ
100x100x10,0 մմ
110x110x8,0 մմ
125x125x8,0 մմ
125x125x10,0 մմ
140x140x10,0 մմ
160x100x10,0 մմ
160x160x10,0 մմ
200x200x12,0 մմ