կլոր հատումով, անկար

Կլոր հատումով անկար պողպատյա խողովակներ


   Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Աղյուսակում «քանակ» դաշտը լրացնելիս հաշվի առեք խողովակի 6,0 գծմ և 12,0 գծմ երկարությունները, որոնք կտրման ենթակա չեն: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

   Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
⌀ 21,3x2,8 մմ պողպատի մակնիշ СТ20, ԳՕՍՏ 8731-74, 8732-78, 8733-74, 8734-75
⌀ 27x2,8 մմ
⌀ 34x3,0 մմ
⌀ 42x3,2 մմ
⌀ 48x3,2 մմ
⌀ 48x3,5 մմ
⌀ 57x3,5 մմ
⌀ 57x4,0 մմ
⌀ 76x4,0 մմ
⌀ 89x4,0 մմ
⌀ 89x4,5 մմ
⌀ 89x5,0 մմ
⌀ 108x4,0 մմ
⌀ 108x5,0 մմ
⌀ 133x5,0 մմ
⌀ 159x4,5 մմ
⌀ 159x5,0 մմ
⌀ 219x6,0 մմ
⌀ 219x7,0 մմ