պողպատյա եռաբաշխիչ

Պողպատյա եռաբաշխիչ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր ընտրել հատը և քանակը գրանցելուց առաջնորդվել դրանով: Կոնկրետ ապրանքի հետ կապված հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
Փ 57x57x45 մմ
Փ 57x57x57 մմ
Փ 76x76x45 մմ
Փ 76x76x57 մմ
Փ 76x76x76 մմ
Փ 89x89x57 մմ
Փ 89x89x76 մմ
Փ 89x89x89 մմ
Փ 108x108x57 մմ
Փ 108x108x76 մմ
Փ 108x108x89 մմ
Փ 108x108x108 մմ
Փ 133x133x89 մմ
Փ 133x133x108 մմ
Փ 133x133x133 մմ
Փ 159x159x108 մմ
Փ 159x159x133 մմ
Փ 159x159x159 մմ
Փ 219x219x133 մմ
Փ 219x219x159 մմ
Փ 219x219x219 մմ