տախտակ

Տախտակ


  Կարող եք Ձեր պատվերը գրանցել ներքոնշյալ աղյուսակում և ուղարկել մեզ: Պատվերը կազմելիս չափման միավոր հնտրել խորանարդ մետրը և «քանակ» դաշտը լրացնելիս առաջնորդվել դրանով: Բոլոր չափերի տախտակների երկարությունը 6 գծմ է: Կոնկրետ ապրանքի հետ ծագած հարցերը կամ ցանկությունները կարող եք գրառել համապատասխան տողի «մեկնաբանություն» դաշտում: Պատվերը ստանալուց  հետո մենք անմիջապես կուսումնասիրենք և կպատասխանենք Ձեզ:

  Աղյուսակում չներառված ապրանքներն ապահովում ենք Ձեր նախնական պատվերի հաստատումից 15-30 օրվա ընթացքում:


Ապրանքի անվանում Ընդհանուր տեղեկություններ Քանակ Չափման միավոր Մեկնաբանություն
30x100 մմ
30x150 մմ
30x200 մմ
35x120 մմ
40x150 մմ
40x200 մմ
50x150 մմ
50x200 մմ
60x120 մմ
70x140 մմ
80x160 մմ